Beijing 

Shanghai

  • HeyJewel (No. 5, Lane 71, Huating Road, Xuhui District, Shanghai)

  • Gen Shang (No. 568 Building, Jianguoxi Road, Xuhui District, Shanghai)

Shenzhen

  • 63 OOAK AVE (First Floor, B4 Build, OCT LOFT, Nanshan District, Shenzhen)
  • O.C.O (Build 8, No. 13 Nanguang Road Central Industrial City, Nanshan District, Shenzhen)

Hangzhou

  • OWSPACE (B103, B201, Grand Canal Place, Gongshu District, Hangzhou)